Ziekmelding


Bij ziekte of afwezigheid om andere redenen kunt u dit telefonisch of persoonlijk melden op de eerste ziektedag tussen 8.15 en 8.30 uur. Als een kind ’s middags ziek wordt, dan kunt u tussen 12.30 en 12.45 uur bellen.

In het geval er geen ziek- of verzuimmelding van een leerling binnen is gekomen, wordt in de loop van de ochtend contact opgenomen met de ouders. Als er geen telefonisch contact mogelijk is, wordt het verzuim genoteerd als ‘ongeoorloofd’ verzuim. Wij vragen ook de ouders van de vierjarigen om de afwezigheid van hun kind te melden bij de leerkracht om onnodige zorgen te voorkomen.