Denklab


Op onze school is een locatie van het Denklab gevestigd. Het Denklab is een speciale groep voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8 met een ontwikkelingsvoorsprong van minimaal een jaar. Het Denklab is een voorziening van AWBR en specialisten van AWBR beoordelen de aanmeldingen volgens de vastgestelde normen.De intern begeleider bepaalt in overleg met de leerkrachten welke kinderen in aanmerking komen voor aanmelding bij het Denklab. Er is per locatie plaats voor maximaal 15 kinderen. De leerlingen kunnen afkomstig zijn van verschillende scholen van het bestuur.

Elke week gaan de kinderen die hiervoor in aanmerking komen één dagdeel per week naar het Denklab.
In het Denklab wordt gewerkt aan drie domeinen: leren denken, leren leren en leren leven. Bij het leren denken gaat het om verschillende vormen van denken (o.a. kritisch en creatief). Bij leren leren gaat het vooral om strategieën, plannen en reflecteren. Bij leren leven gaat het om samenwerken en overleggen en leren omgaan met falen. Al deze vaardigheden samen vallen onder de 21st Century Skills, die de leerling voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.
De leerkracht van de groep, Ilse Wassenaar, begeleidt de kinderen op een coachende manier.