Bestuur


AWBR

Maar liefst achttien openbare basisscholen in de stadsdelen de Baarsjes, Bos en Lommer, Oud-West en Westerpark vallen onder de stichting Amsterdam West Binnen de Ring. In Amsterdam werken de openbare basisscholen samen in zes groepen. Naast de scholen heeft de organisatie een bestuur, een algemene directie en een stafbureau.

Het bestuur van AWBR is het bevoegd gezag van de scholen. Het overgrote deel van haar bevoegdheid heeft het bestuur overgedragen aan de algemene directie van AWBR. De algemene directie wordt bijgestaan door een stafbureau, met specialisten op het gebied van huisvesting, personeel, financiën en onderwijsbeleid. Elke school heeft een medezeggenschapsraad van ouders en leerkrachten. Bovenschoolse zaken worden overlegd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Meer informatie over de AWBR vindt u op de website van AWBR.