Nieuwsbrieven Vreedzame School


In deze nieuwsbrieven leest u hoe wij in alle klassen bezig zijn met de Vreedzame School.

Nieuwsbrief Blok 1

‘We horen bij elkaar’

Nieuwsbrief Blok 2

‘We lossen conflicten zelf op’