Het team


In het gebouw op het Van Hogendorpplein werken de volgende mensen:

Onderbouw
Groep 1-2

Gonnie Roekevisch

Carmelita IJspol

Yvette Lanson

Rosemarijn Jansen

 

Middenbouw
Groep 3-4

Jantien Niekus

Marjorie Trustfull

Lineke Keetbaas

Renee Kolsteeg

Bovenbouw
Groep 5-6

Loes Frencken

Bianca Augustuszoon

Renske Verdouw

Claire Lepretre (LIO)

Bovenbouw
Groep 7-8

Eefje Janssen

Jordy Pieters

Administratie

Judith van der Vegt

Directie

Margaret Rottier

Bert Mellink

Conciërge

Nelly Cremer

Onderwijsassistentes

Suzanne van Berkel

Rachida Chalil

Marietta Slewe

Intern begeleiders

Corinne Kersbergen

Anna Horninge

Mieke Reinders

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Han Both

Rueben Schoones

In het gebouw aan de Van Hallstraat werken de volgende mensen:

Onderbouw
Groep 1-2

Netty Reininga

Grietje Commandeur

Malou Brauers

Teresa Rodrigues

Freddy Groot

 

 

Middenbouw
Groep 3-4

Linda van Amstel

Bianca Augustuszoon

Lisa Bleijendaal

Freddy Groot

Bovenbouw
Groep 5-6

Loes Mantel

Bianca Augustuszoon

Gladys Demidof

 

Bovenbouw
Groep 7-8

Cobie van Tongeren

Linda Kamper

Intern begeleiders

Mieke Reinders

Anna Horninge

Corinne Kersbergen

 

Directie

Margaret Rottier

Bert Mellink

Concierge

Ahmed el Yazidi

Onderwijsassistentes

Anna Digna de Beaufort

Suzanne van Berkel

Marietta Slewe