Ouderbijdrage


Ouderbijdrage

Als ouderraad vragen we uw aandacht voor iets belangrijks: de ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024. Als ouderraad hebben we als doel om de tijd van de kinderen zo leuk en leerzaam mogelijk te maken. We organiseren allerlei activiteiten zoals schoolreisjes, uitstapjes naar musea en Artis, verschillende vieringen en evenementen maar natuurlijk ook de afscheidsavond voor groep 8.

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdragen van ouders zoals u. We benadrukken dat de ouderbijdrage volledig vrijwillig is, maar tegelijkertijd enorm waardevol om alle kinderen de leukste en leerzaamste schooltijd te kunnen bieden en willen u dan ook bij voorbaat bedanken voor uw bijdrage en betrokkenheid.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023/2024 is €52,50 maar we waarderen elke bijdrage, ongeacht het bedrag. We begrijpen dat financiële situaties kunnen verschillen en moedigen u aan om naar eigen vermogen bij te dragen en bieden u verschillende opties:

  • Een vrijwillige gift naar keuze om de Westerparkschool te steunen
  • €52,50 euro: de standaard ouderbijdrage
  • €62,50 euro: inclusief een extra €10,00 euro voor een extra activiteit
  • €80,00 euro: inclusief een extra €27,50 euro om ouders te helpen die moeite hebben met het betalen van de ouderbijdrage voor hun kind

 

U kunt uw ouderbijdrage overmaken naar gironummer NL37 INGB 0005 0498 53 ten name van de Ouderraad van de Westerparkschool, o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep.

Heeft uw kind een Stadspas? U kunt met deze stadspas ook uw ouderbijdrage voldoen. U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Judith. Zij scant de pas, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage op de rekening van de school stort. Zij is van dinsdag tot en met vrijdag aanwezig.

Heeft u geen stadspas maar wel een laag inkomen, dan heeft u misschien recht op de Scholierenvergoeding. Lees alles over de verschillende tegemoetkomingen en hoe u die aan kunt vragen op Alle kinderen kunnen meedoen – Gemeente Amsterdam

 

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: ouderfonds@westerparkschool.nl. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan. Samen zorgen we ervoor dat onze school een bruisende en inclusieve leeromgeving blijft, waar elk kind de kans krijgt zich te ontwikkelen!

Met vriendelijke groet,

 

De Ouderraad Westerparkschool