Ouderbijdrage


De ouderbijdrage

Wij vragen alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is bedoeld om allerlei feesten en activiteiten te kunnen organiseren die niet door de overheid bekostigd worden zoals Sinterklaas, Kerst, het themafeest en Artisbezoek. De ouderbijdrage is inclusief het schoolreisje voor de groepen 1 t/m7. Ouders zijn wel verplicht te betalen voor het schoolreisje. De ouders van de leerlingen van de groepen 8 betalen een ander bedrag in verband met het schoolkamp.  In het begin van het schooljaar zal het bedrag vastgesteld worden . In het najaar ontvangen alle ouders een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

 

Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is  € 52,50 per kind. Een extra bijdrage is meer dan welkom.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar gironummer NL37 INGB 0005 0498 53 van de Ouderraad van de Westerparkschool onder vermelding van ouderbijdrage, leerlingnummer en de naam van uw kind(eren).

 

Scholierenvergoeding

In bepaalde gevallen kunt u de ouderbijdrage bij de gemeente terugvragen. Deze informatie vindt u onder het kopje ‘scholierenvergoeding’.

De ouder-en kindadviseur kan u helpen met invullen.