Ouderbijdrage


De ouderbijdrage
Wij vragen alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is bedoeld om allerlei feesten en activiteiten te kunnen organiseren die niet door de overheid bekostigd worden zoals Sinterklaas, Kerst, het themafeest en het bezoek aan Artis. De ouderbijdrage is inclusief het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 7.
Ouders zijn wel verplicht te betalen voor het schoolreisje. De ouders van de leerlingen van de groepen 8 betalen een ander bedrag in verband met het schoolkamp.  Elk schooljaar wordt, in het begin van het jaar, het bedrag opnieuw vastgesteld. In het najaar ontvangen alle ouders een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
Vanwege de coronapandemie zullen dit schooljaar activiteiten worden aangepast of helemaal niet doorgaan. We vragen nu om een bijdrage van € 27,50. Als schoolreis en schoolkamp later dit jaar toch doorgang kunnen vinden, zullen we daar alsnog een bijdrage voor vragen. Een extra bijdrage leveren kan natuurlijk ook, en is meer dan welkom.
De ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar bankrekening NL37 INGB 0005 0498 53 van de Ouderraad van de Westerparkschool onder vermelding van ouderbijdrage, leerlingnummer en de naam van uw kind(eren).

Stadspasregeling ouderbijdrage
Heeft uw kind een Stadspas van de gemeente Amsterdam? Dan kunt u daarmee ook in schooljaar 2020/2021 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen. Dit werkt als volgt:

Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op deze site van de gemeente of bel met telefoonnummer 14020. De ouder-en kindadviseur kan u helpen met aanvragen.

Betalen met de Stadspas
U kunt de Stadspas van uw kind op school laten scannen bij Judith, zij is elke maandag/ woensdag en vrijdag op de locatie van Hogendorpplein en elke dinsdag en donderdag op de locatie van Hallstraat.  Zij scant de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan.
Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte. Maak hiervoor even een afspraak met Judith (020-6843282).