Ouderbijdrage


De ouderbijdrage

Wij vragen alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is bedoeld om allerlei feesten en activiteiten te kunnen organiseren die niet door de overheid bekostigd worden zoals Sinterklaas, Kerst, het themafeest en Artisbezoek. De ouderbijdrage is inclusief het schoolreisje voor de groepen 1 t/m7. Ouders zijn wel verplicht te betalen voor het schoolreisje. De ouders van de leerlingen van de groepen 8 betalen een ander bedrag in verband met het schoolkamp.  In het begin van het schooljaar zal het bedrag vastgesteld worden . In het najaar ontvangen alle ouders een brief met het verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

 

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is  € 52,50 per kind. Een extra bijdrage is meer dan welkom.

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt naar gironummer NL37 INGB 0005 0498 53 van de Ouderraad van de Westerparkschool onder vermelding van ouderbijdrage, leerlingnummer en de naam van uw kind(eren).

 

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Judith, elke ochtend op de locatie van Hogendorpplein. Zij scant de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte. Maak hiervoor even een afspraak met Judith (020-6843282)
Aanvragen Stadspas
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

De ouder-en kindadviseur kan u helpen met aanvragen.