Buitenschoolse opvang


Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met diverse instanties. De kinderen worden op beide locaties door medewerkers van deze instanties opgehaald en/of gebracht. Al onze BSO-partners bieden ook voorschoolse opvang en vakantieopvang.

BSO Westerpark

AKROS en de Westerparkschool openen een BSO voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de Westerparkschool. Op de Westerparkschool komen onderwijs en opvang samen met de focus op vreedzaam, eco, groen en natuur. Zo gaan de kinderen veel naar buiten en wordt er aandacht besteed aan het scheiden van afval om de wereld mooi en gezond te houden. Duurzaamheid gaat echter verder dan dat. Wij leren kinderen om op een positieve en zorgzame manier om te gaan met elkaar, de natuur en de aarde. Vanuit dit gedachtengoed wordt er gestreefd naar een eenduidig pedagogisch klimaat door een nauwe samenwerking tussen de school en kinderopvang. De intensieve samenwerking zorgt voor een veilige en uitdagende omgeving voor de kinderen. De thema’s en lesprogramma’s (educatie, sport, spel, kunst, cultuur, natuur en techniek) op de BSO zijn namelijk op elkaar afgestemd, waardoor kinderen een doorlopende leerlijn volgen en hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen op een vertrouwde plek met vertrouwde gezichten. Ook is er op de BSO een uitgebreid activiteitenprogramma na schooltijd. Ouders worden daarnaast nauw betrokken bij de opvang en kunnen altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht met vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren).

Openingstijden en opvangmogelijkheden De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 – 18.30 uur en op woensdag en vrijdag van 12.40 – 18.30 uur.

De BSO is 51 weken per jaar open en gesloten op nationale feestdagen, tussen Kerst en Nieuwjaar en op één jaarlijkse studiedag voor medewerkers. Tijdens schoolvakanties is de BSO open van 08.00 uur tot 18.30 uur.

BSO Westerpark Van Hogendorpplein 11 1051 AX Amsterdam

Informatie en inschrijven:

 

Akros

AKROS Centraal Bureau 020 – 261 05 00
klantadvies@akros-amsterdam.nlw

ww.akros-amsterdam.nl/westerpark/

 

Kids Aktief  Westerpark   
Klönneplein 10
1014 DD Amsterdam
Tel.: 020-5611240
Mail: info@kidsaktief.nl
www.kidsaktief.nl

 

Ikke & Zo                                                            
De Wittenkade 75,
1052 AE Amsterdam                                                     
Tel.: 020-8204537
Mail: a.bakker@ikkezo.nl
www.ikkezo.nl