Medezeggenschapsraad


De MR van de Westerparkschool bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie personeelsleden.

Ouders:

  1. Arwen Gerrits (moeder van Diede Tummers groep 5H)
  2. Maud Koek (moeder van Madelief groep 7P, Jakob groep 4P en Saar groep 3P)
  3. Arno Wolters (vader van Nikolas groep 7H en Danae groep 1/2 F)

Personeelsleden:

  1. Marjorie Trustfull
  2. Lisa Bleijendaal
  3. Cobie van Tongeren

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via het emailadres: mr@westerparkschool.nl

Oudercommissie/ activiteitencommissie
De oudercommissie/ activiteitencommissie bestaat uit een aantal betrokken en actieve ouders die helpen bij het organiseren van activiteiten en feesten. Heeft u vragen aan deze commissie of wilt u helpen bij activiteiten dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@westerparkschool.nl .