Medezeggenschapsraad


De MR van de Westerparkschool bestaat uit 4 leden: twee ouders en twee personeelsleden.

Ouders:

  1. Ikram Jauydi (moeder van Assiya uit groep 5 en Adam uit groep 1-2)
  2. Martijn van der Starre (vader van Robin uit groep 6 en Lou uit groep 3)

Personeelsleden:

  1. Renske Verdouw
  2. Judith van der Vegt

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of een mail naar admin@westerparkschool.nl

 

Besluitenlijst MR 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023