Medezeggenschapsraad


De MR van de Westerparkschool bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie personeelsleden.

Ouders:

  1. Klaartje Stalenhoef (moeder van Janne uit groep 4H en Hidde uit groep 1/2F)
  2. Mieke Willering (moeder van Puck uit groep 6H en Kato uit groep 4H)
  3. Edward Janssen (vader van Faes uit groep 1/2 B)

Personeelsleden:

  1. Marjorie Trustfull
  2. Freddy Groot
  3. Cobie van Tongeren

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via het emailadres: mr@westerparkschool.nl

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen.

Schooljaar 2018-2019

Notulen 29-01-2019

Notulen 06-11-2018

Schooljaar 2017-2018

Notulen 05-04-2018

Notulen 08-03-2018

Notulen 01-02-2018

 

Oudercommissie/ activiteitencommissie
De oudercommissie/ activiteitencommissie bestaat uit een aantal betrokken en actieve ouders die helpen bij het organiseren van activiteiten en feesten. Heeft u vragen aan deze commissie of wilt u helpen bij activiteiten dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@westerparkschool.nl .