Medezeggenschapsraad


De MR van de Westerparkschool bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie personeelsleden.

Ouders:

  1. Klaartje Stalenhoef (moeder van Janne uit groep 5H en Hidde uit groep 3H)
  2. Mieke Willering (moeder van Puck uit groep 7H en Kato uit groep 5H)
  3. Edward Janssen (vader van Faes uit groep 1/2 B)

Personeelsleden:

  1. Marjorie Trustfull
  2. Renske Verdouw
  3. Cobie van Tongeren

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via het emailadres: mr@westerparkschool.nl

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen.

Schooljaar 2019-2020

adviesaanvraag directie organisatie 2020-2021 en advies MR

Notulen 28-11-2019

Notulen 17-09-2019

Schooljaar 2018-2019

Notulen 29-01-2019

Notulen 06-11-2018

Oudercommissie/ activiteitencommissie
De oudercommissie/ activiteitencommissie bestaat uit een aantal betrokken en actieve ouders die helpen bij het organiseren van activiteiten en feesten. Heeft u vragen aan deze commissie of wilt u helpen bij activiteiten dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@westerparkschool.nl .