Medezeggenschapsraad


De MR van de Westerparkschool bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie personeelsleden.

Ouders:

  1. Mieke Willering (moeder van Puck uit groep 8H, Kato uit groep 6-7H en Lievin uit groep 1-2F)
  2. Edward Janssen (vader van Faes uit groep 3P)
  3. vacature

Personeelsleden:

  1. Renske Verdouw
  2. vacature
  3. vacature

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via het emailadres: mr@westerparkschool.nl

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen.

Schooljaar 2019-2020

adviesaanvraag directie organisatie 2020-2021 en advies MR

Notulen 28-11-2019

Notulen 17-09-2019

Schooljaar 2018-2019

Notulen 29-01-2019

Notulen 06-11-2018

Oudercommissie/ activiteitencommissie
De oudercommissie/ activiteitencommissie bestaat uit een aantal betrokken en actieve ouders die helpen bij het organiseren van activiteiten en feesten. Heeft u vragen aan deze commissie of wilt u helpen bij activiteiten dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@westerparkschool.nl .