Medezeggenschapsraad


De MR van de Westerparkschool bestaat uit 4 leden: twee ouders en twee personeelsleden.

Ouders:

  1. Mieke Willering (moeder van Kato uit groep 6H)
  2. Edward Janssen (vader van Faes uit groep 4P)

Personeelsleden:

  1. Renske Verdouw
  2. Judith van der Vegt

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via nummer 06-41767092 (Edward Janssen)

Besluitenlijst MR 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023