Medezeggenschapsraad


De MR van de Westerparkschool bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie personeelsleden.

Ouders:

  1. Arwen Gerrits (moeder van Diede Tummers groep 5H)
  2. Maud Koek (moeder van Madelief groep 7P, Jakob groep 4P en Saar groep 3P)
  3. Arno Wolters (vader van Nikolas groep 7H en Danae groep 1/2 F)

Personeelsleden:

  1. Marjorie Trustfull
  2. Freddy Groot
  3. Cobie van Tongeren

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via het emailadres: mr@westerparkschool.nl

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen.

Schooljaar 2017-2018

Notulen 05-04-2018

Notulen 08-03-2018

Notulen 01-02-2018

 

Oudercommissie/ activiteitencommissie
De oudercommissie/ activiteitencommissie bestaat uit een aantal betrokken en actieve ouders die helpen bij het organiseren van activiteiten en feesten. Heeft u vragen aan deze commissie of wilt u helpen bij activiteiten dan kunt u zich aanmelden via activiteiten@westerparkschool.nl .