Medezeggenschapsraad


De MR van de Westerparkschool bestaat uit 4 leden: twee ouders en twee personeelsleden.

Ouders:

  1. Mieke Willering (moeder van Puck uit groep 8H, Kato uit groep 6-7H en Lievin uit groep 1-2F)
  2. Edward Janssen (vader van Faes uit groep 3P)

Personeelsleden:

  1. Renske Verdouw
  2. Judith van der Vegt

De MR is te bereiken via bovenstaande ouders of via nummer 06-41767092 (Edward Janssen)

De notulen van de MR vergaderingen kunt u opvragen via bovenstaand telefoonnummer.

Schooljaar 2019-2020

adviesaanvraag directie organisatie 2020-2021 en advies MR

Notulen 28-11-2019

Notulen 17-09-2019

Schooljaar 2018-2019

Notulen 29-01-2019

Notulen 06-11-2018