Klachtenregeling


Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. In het kader van een belangrijk principe van de Vreedzame School ‘we lossen conflicten samen op’ gaan we ervan uit dat we de meeste klachten bespreken en kunnen oplossen. We nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid¬†in gesprek te gaan. Als het gaat over uw kind in de groep dan is de leerkracht het aanspreekpunt. Als het over meer algemene zaken gaat dan kunt u bij de directie terecht.

Als uw klacht door de leerkracht of directie onvoldoende wordt opgepakt of u wilt of kunt uw klacht niet bespreken met de leerkracht of de directie, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon.

U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een neutrale deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht en als dat niet lukt bij het verder ondersteunen in het doorlopen van de klachtenprocedure. Hier kunt u een informatiefilmpje bekijken over de rol van de vertrouwenspersoon.
De klachtenregeling en de contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon vindt u op de website van het schoolbestuur AWBR.