(Leerling)mediatie


In De Vreedzame School leren kinderen en volwassenen conflicten op te lossen op een constructieve manier. Dit kunnen beide partijen zelf doen of met hulp van een derde, neutrale partij: een mediator.

De mediator helpt de strijdende partijen met het oplossen van hun conflict. De mediator lost niet zelf het conflict op, draagt (in eerste instantie) geen oplossingen aan, maar draagt er toe bij dat de partijen zelf zo ver komen dat ze een (win-win-)oplossing voor het conflict kunnen bedenken en gaan uitvoeren.

Mediatie is op veel plekken in de samenleving ingeburgerd: bij de rechtspraak, burenruzies, echtscheidingen, arbeidsconflicten e.d. en ook op school. Het gaat om het benutten van de eigen kracht van mensen (in ons geval kinderen) die een conflict hebben. Ze zijn zélf actief verantwoordelijk voor de oplossing. Zij moeten de relatie weer herstellen. De mediator is dus niet een soort scheidsrechter, maar juist iemand die het proces in goede banen leidt.

Op onze school zijn tien leerlingen uit de bovenbouw opgeleid tot leerlingmediator. Ze hebben geleerd wanneer en hoe zij kunnen helpen bij het oplossen van een conflict. Als leerlingen die een conflict met elkaar hebben (de conflicteigenaren) hulp willen van de leerlingmediatoren, gaan ze met de leerlingmediatoren naar een rustige ruimte. Daar wordt het conflict aan de hand van een onderstaande stappenplan besproken met als doel een win-win-oplossing te vinden voor beide partijen.

In veel gevallen van conflict zal er eerste gekeken worden of er leerlingmediatie plaats kan vinden. Waar dit niet lukt of wanneer dit niet wenselijk is door bijvoorbeeld de complexiteit van een conflict, pakken onze leerkrachten dit op.

De leerlingmediatoren werken in tweetallen. Elke dag heeft een ander tweetal dienst. De mediatoren van dienst zijn herkenbaar aan de foto’s die bij de ingang van de school hangen. De mediatoren van dienst zijn elk laatste kwartier van de ochtend, de overblijf en de middag beschikbaar.

Eens in de zes weken is er een intervisiebijeenkomst van de leerlingmediatoren met hun coach Gonnie Roekevisch

Praat het uit