Privacyreglement


De Westerparkschool werkt volgens het Privacyreglement van ons bestuur, Stichting Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR). Hierin staat beschreven hoe de school van uw kind(eren) omgaat met de informatie over leerlingen en informatie over ouders. Ook staat er in hoe de school omgaat met het gebruik van foto’s en video’s.

Wat vragen wij van ouders?
Ouders maken graag foto’s en filmopnamen van de kinderen op school en tijdens excursies. Wij vragen aan alle ouders er rekening mee te houden dat niet alle ouders, leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden gedeeld worden.

Let op: ook voor foto’s die door u (ouders) onder schooltijd worden gemaakt geldt de nieuwe wet (AVG). Publicatie is alleen toegestaan als u toestemming heeft van de andere mensen die zijn afgebeeld. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer u een foto of film plaatst in een besloten groep op Facebook.

Klik hier om het Privacyreglement te lezen.