Muziek, dans en theater


Op de Westerparkschool wordt het vak muziek verzorgd door Aslan Muziekcentrum. Aslan Muziekcentrum biedt voor het primair onderwijs een doorlopende leerlijn, namelijk de leerlijnen muziek (Muziek Talent Express), dans (Dans Talent Express), theater (Theater Talent Express) en een leerlijn waarin twee of drie disciplines gecombineerd worden. Met deze leerlijnen geeft Aslan Muziekcentrum invulling aan het huidige basispakket cultuureducatie.
Wekelijks geeft een vaste vakdocent les op de Westerparkschool waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal, theatraal en/of dansant ontwikkelen. Door de kunstlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school.

Aslan Muziekcentrum
Aslan Muziekcentrum geeft grenzeloze muziek-, dans-en theatereducatie voor alle leeftijden, met de gedachte dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel.

Aslan Muziekcentrum biedt:

  • Continuïteit in kunstzinnige ontwikkeling leerlingen.
  • Instrumenten in bruikleen.
  • Uitbreidingsmogelijkheid met een naschoolse talentgroep.
  • Aansluiting op de TULE-doelen.
  • Kwaliteits- en tevredenheidsbewaking.
  • Gratis digitale versie van onze leerlijnen voor alle leerlingen.
  • Aandacht voor rekenen en taal in de kunstlessen in onderdeel van onze leerlijn.
  • Optredens voor ouders en de buurt (o.a. musical en jaarfeesten) is onderdeel van de leerlijn.
  • In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum los lesmateriaal en trainingen aan voor muziekdocent en groepsleerkrachten.

Ben je op zoek naar muziek-, dans- of theaterles voor je kind buiten schooltijd? Kijk voor meer informatie op de website van Aslan Muziekcentrum of mail.