Home


Welkom op de Westerparkschool

Onze school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit! We zijn een vreedzame school en ons motto is zorgzaam omgaan met verschillen

Wij bieden:
* Een gezellige en veilige school voor uw kinderen
* Twee locaties in mooie gebouwen met inpandige voorscholen
* Leerkrachten met oog voor uw kind
* Activerende en effectieve lessen
* Kinderen met verschillende achtergronden die met en van elkaar leren
* Veel aandacht voor samenwerken en goed omgaan met elkaar en met de omgeving
* Verrijkingslessen en een Denklab voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben en ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met leren
* Engels vanaf groep 1
* Drama-, muziek- en danslessen en bewegingsonderwijs door vakleerkrachten
* Logopedie, fysiotherapie en dyslexiebehandeling mogelijk op school
* Een groen schoolplein op het Van Hogendorpplein
* Buitenschoolse opvang op school in samenwerking met BSO Natuurfontein op het Van Hogendorpplein.

Belangrijke data

Meespeelochtend voor peuters

 • donderdag 31 oktober 10.30-11.15 (locatie van Hallstraat)
 • dinsdag 26 november 9.15-10.00 (locatie van Hogendorpplein)

Informatieochtend locatie van Hogendorpplein 

 • vrijdag 22 november 2019
 • woensdag 22 januari 2020
 • vrijdag 20 maart 2020
 • woensdag 20 mei 2020

Informatieochtend locatie van Hallstraat

 • vrijdag 18 oktober 2019
 • woensdag 18 december 2019
 • vrijdag 28 februari 2020
 • woensdag 22 april 2020
 • vrijdag 29 mei 2020

Goed nieuws

Trots op start Eco-Schools

ANMEC schreef 13 september op haar LinkedIn pagina;

Wij feliciteren vandaag de Westerparkschool met een hele mooie stap! De school tekent vandaag op twee locaties met een feestelijke ceremonie de intentieverklaringen Eco-Schools. Het tekenen van deze intentieverklaring betekent dat deze school de intentie heeft om het internationale keurmerk voor duurzame scholen te behalen.

 

Eén school, 2 locaties

Onze school heeft 2 vestigingen in Amsterdam

Van Hogendorpplein 11

1051 AX Amsterdam

020 – 686 01 44

Van Hallstraat 621

1051 HE  Amsterdam

020 – 684 37 54