Home


Welkom op de Westerparkschool

Informatie en rondleiding
Kom gerust een kijkje nemen in onze school. Hier vindt u de geplande informatieochtenden.

Bekijk hier de dromen van onze leerlingen en hoe wij hen helpen die te realiseren:

 

Wij werken met veel enthousiasme aan goed onderwijs voor onze kinderen en geven met deze website een inkijkje.
Onze school staat in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam, vlakbij het Westerpark. Sinds vorig jaar hebben we een groen schoolplein, waar optimaal gebruik van wordt gemaakt. Wij zijn hard op weg een Eco-School te worden.

Ons team streeft ernaar om, samen met de ouders, een fijne plek te creëren waar de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Is uw kind nog een peuter? Ook dan is uw kind van harte welkom, wij bieden ook voorschoolse opvang (peuteronderwijs) van Akros.

Op onze school hebben wij veel aandacht voor samenwerken en omgangsvormen. Hierbij maken wij gebruik van De Vreedzame School, een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Wij bieden extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, maar ook Verrijkinglessen en een Denklab voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Op onze school worden drama-, muziek- en danslessen door vakleerkrachten gegeven, evenals het bewegingsonderwijs. Het vak Engels is al vanaf groep 1 onderdeel van ons curriculum.

Van Hogendorpplein 11

1051 AX Amsterdam

020 – 686 01 44