Home


Welkom op de Westerparkschool

Wilt u een afspraak maken?
U kunt de school bereiken via 020 – 686 01 44 of via mail admin@westerparkschool.nl . Wanneer u uw telefoonnummer vermeldt nemen wij contact op om een individuele rondleiding in te plannen.

Kijk hier naar de laatste aflevering van het Westerparkschool journaal:

 

Bekijk hier de dromen van onze leerlingen en hoe wij hen helpen die te realiseren:

 

Wij werken met veel enthousiasme aan goed onderwijs voor onze kinderen en geven met deze website een inkijkje.
Onze school heeft twee locaties: aan de Van Hallstraat en aan het Van Hogendorpplein. Beide locaties liggen in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam, vlakbij het Westerpark. Sinds vorig jaar heeft de school aan het Van Hogendorpplein een groen schoolplein, waar optimaal gebruik van wordt gemaakt door beide locaties. Wij zijn hard op weg een Eco-School te worden.

Ons team streeft ernaar om, samen met de ouders, een fijne plek te creëren waar de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Is uw kind nog een peuter? Ook dan is uw kind van harte welkom, wij bieden ook voorschoolse opvang (peuteronderwijs) van Dynamo.

Op onze school hebben wij veel aandacht voor samenwerken en omgangsvormen. Hierbij maken wij gebruik van De Vreedzame School, een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Wij bieden extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, maar ook Verrijkinglessen en een Denklab voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Op onze school worden drama-, muziek- en danslessen door vakleerkrachten gegeven, evenals het bewegingsonderwijs. Het vak Engels is al vanaf groep 1 onderdeel van ons curriculum.

Belangrijke data

Studiedag – vrijdag 5 februari

Voorjaarsvakantie – 22 t/m 26 februari

Goed nieuws

Trots op start Eco-Schools

ANMEC schreef 13 september op haar LinkedIn pagina:

Wij feliciteren vandaag de Westerparkschool met een hele mooie stap! De school tekent vandaag op twee locaties met een feestelijke ceremonie de intentieverklaringen Eco-Schools. Het tekenen van deze intentieverklaring betekent dat deze school de intentie heeft om het internationale keurmerk voor duurzame scholen te behalen.

Eén school, 2 locaties

Onze school heeft 2 vestigingen in Amsterdam

Van Hogendorpplein 11

1051 AX Amsterdam

020 – 686 01 44

Van Hallstraat 621

1051 HE  Amsterdam

020 – 684 37 54