Home


Welkom op de Westerparkschool

Onze school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. Waar je leert om verbonden te zijn met jezelf, de ander en de wereld en waar je leert om -samen met leerkrachten en ouders- het beste uit jezelf te halen.

We geven goed onderwijs in een vreedzame en zorgzame omgeving en stimuleren onze kinderen tot duurzaam denken en doen op een school die op weg is om een Eco-school te worden.

Wij bieden:
* Een gezellige en veilige school voor uw kinderen
* Twee locaties in mooie gebouwen met inpandige voorscholen
* Leerkrachten met oog voor uw kind
* Activerende en effectieve lessen
* Kinderen met verschillende achtergronden die met en van elkaar leren
* Veel aandacht voor samenwerken en goed omgaan met elkaar en met de omgeving
* Verrijkingslessen en een Denklab voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben en ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met leren
* Engels vanaf groep 1
* Drama-, muziek- en danslessen en bewegingsonderwijs door vakleerkrachten
* Logopedie, fysiotherapie en dyslexiebehandeling mogelijk op school
* Een groen schoolplein op het Van Hogendorpplein
* Buitenschoolse opvang op school in samenwerking met BSO Natuurfontein op het Van Hogendorpplein.

Belangrijke data

School gesloten tot na de meivakantie!

Meespeelochtend voor peuters (klik voor meer info)

  •  dinsdag 2 juni 9.15-10.00 (locatie van Hogendorpplein)

Informatieochtend locatie van Hogendorpplein (klik voor meer info)

  • woensdag 20 mei 2020

Informatieochtend locatie van Hallstraat (klik voor meer info)

  • vrijdag 29 mei 2020

Goed nieuws

Trots op start Eco-Schools

ANMEC schreef 13 september op haar LinkedIn pagina;

Wij feliciteren vandaag de Westerparkschool met een hele mooie stap! De school tekent vandaag op twee locaties met een feestelijke ceremonie de intentieverklaringen Eco-Schools. Het tekenen van deze intentieverklaring betekent dat deze school de intentie heeft om het internationale keurmerk voor duurzame scholen te behalen.

Eén school, 2 locaties

Onze school heeft 2 vestigingen in Amsterdam

Van Hogendorpplein 11

1051 AX Amsterdam

020 – 686 01 44

Van Hallstraat 621

1051 HE  Amsterdam

020 – 684 37 54