Home


Welkom op de Westerparkschool

Coronacrisis en toelatingsbeleid
Als gevolg van de Coronacrisis is de school gesloten. Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden januari t/m april 2017, blijft ongewijzigd. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier
Als u uw kind wilt aanmelden moet uw voorkeursformulier uiterlijk woensdag 3 juni in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen.
Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is: admin@westerparkschool.nl

Informatie over de school
Helaas kunnen wij geen rondleidingen in de school geven. U kunt kennis maken met de school via onze website. Vergeet u vooral niet om ons informatiefilmpje te bekijken (zie info – informatiefilm)
Informatie over de school vindt u ook op de website https://scholenopdekaart.nl/. Mocht u daarna nog vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 020- 6860144. We staan u graag te woord.

Onze school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. Waar je leert om verbonden te zijn met jezelf, de ander en de wereld en waar je leert om -samen met leerkrachten en ouders- het beste uit jezelf te halen.

We geven goed onderwijs in een vreedzame en zorgzame omgeving en stimuleren onze kinderen tot duurzaam denken en doen op een school die op weg is om een Eco-school te worden.

Wij bieden:
* Een gezellige en veilige school voor uw kinderen
* Twee locaties in mooie gebouwen met inpandige voorscholen
* Leerkrachten met oog voor uw kind
* Activerende en effectieve lessen
* Kinderen met verschillende achtergronden die met en van elkaar leren
* Veel aandacht voor samenwerken en goed omgaan met elkaar en met de omgeving
* Verrijkingslessen en een Denklab voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben en ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met leren
* Engels vanaf groep 1
* Drama-, muziek- en danslessen en bewegingsonderwijs door vakleerkrachten
* Logopedie, fysiotherapie en dyslexiebehandeling mogelijk op school
* Een groen schoolplein op het Van Hogendorpplein
* Buitenschoolse opvang op school in samenwerking met BSO Natuurfontein op het Van Hogendorpplein.

Belangrijke data

maandag 1 juni: Pinksteren

vrijdag 12 juni: studiedag

Goed nieuws

Trots op start Eco-Schools

ANMEC schreef 13 september op haar LinkedIn pagina;

Wij feliciteren vandaag de Westerparkschool met een hele mooie stap! De school tekent vandaag op twee locaties met een feestelijke ceremonie de intentieverklaringen Eco-Schools. Het tekenen van deze intentieverklaring betekent dat deze school de intentie heeft om het internationale keurmerk voor duurzame scholen te behalen.

Eén school, 2 locaties

Onze school heeft 2 vestigingen in Amsterdam

Van Hogendorpplein 11

1051 AX Amsterdam

020 – 686 01 44

Van Hallstraat 621

1051 HE  Amsterdam

020 – 684 37 54