Home


Welkom op onze website

Onze school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit! We zijn een vreedzame school en ons motto is zorgzaam omgaan met verschillen

Wij bieden:
* Een gezellige en veilige school voor uw kinderen
* Twee locaties in mooie gebouwen met inpandige voorscholen
* Leerkrachten met oog voor uw kind
* Activerende en effectieve lessen
* Kinderen met verschillende achtergronden die met en van elkaar leren
* Veel aandacht voor samenwerken en goed omgaan met elkaar en met de omgeving
* Verrijkingslessen en een Denklab voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben en ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met leren
* Engels vanaf groep 1
* Drama-, muziek- en danslessen en bewegingsonderwijs door vakleerkrachten
* Logopedie, fysiotherapie en dyslexiebehandeling mogelijk op school
* Een groen schoolplein op het Van Hogendorpplein
* Buitenschoolse opvang op school in samenwerking met BSO Natuurfontein op het Van Hogendorpplein.

klik hier

Belangrijke data

Start ECO-school                                       Opening schoolplein

 • vrijdag 13 september

Informatieochtend locatie van Hogendorpplein 

 • woensdag 18 september 2019
 • vrijdag 22 november 2019
 • woensdag 22 januari 2020
 • vrijdag 20 maart 2020
 • woensdag 20 mei 2020

Informatieochtend locatie van Hallstraat

 • vrijdag 18 oktober 2019
 • woensdag 18 december 2019
 • vrijdag 28 februari 2020
 • woensdag 22 april 2020
 • vrijdag 29 mei 2020

 

 

Goed nieuws

Trots op uitslag tevredenheidpeilingen

In februari hebben leerlingen, ouders en medewerkers een tevredenheidpeiling ingevuld en de uitslagen zijn bekend. We zijn blij met en trots op ons ‘rapport’. Hieronder ziet u de scores van de algemene tevredenheid en het gemiddelde rapportcijfer.

Algemene tevredenheid: Leerlingen 8,4 Ouders 7,7 Medewerkers 7,6

Rapportcijfer voor de school: Leerlingen 8,3 Ouders 7,9 Medewerkers 7,9

Meer informatie over de oudertevredenheid en de leerlingtevredenheid vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl .


Klik hier voor het zomerprogramma

 

Eén school, 2 locaties

Onze school heeft 2 vestigingen in Amsterdam

Van Hogendorpplein 11

1051 AX Amsterdam

020 – 686 01 44

Van Hallstraat 621

1051 HE  Amsterdam

020 – 684 37 54

Directie en bestuur

 

Directeur: Margaret Rottier

Adjunct-directeur: Bert Mellink

 

Bestuur: Amsterdam-West-Binnen-de-Ring (AWBR)

Postbus 59601

1040 LC Amsterdam

Adres: Baarsjesweg 224

1058 AA Amsterdam

www.awbr.nl

Contact van Hogendorpplein

Van Hogendorpplein 11
1051 AX Amsterdam
020 – 6860144

Contact van Hallstraat

Van Hallstraat 621
1051 HE Amsterdam
020 – 684 37 54