Kernwaarden


We geven goed onderwijs in een vreedzame en zorgzame omgeving en stimuleren onze kinderen tot duurzaam denken en doen op een school die op weg is om een Eco-school te worden.

Onze school is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. Waar je leert om verbonden te zijn met jezelf, de ander en de wereld en waar je leert om -samen met leerkrachten en ouders- het beste uit jezelf te halen.

Wij bieden:

 • Een gezellige en veilige school voor uw kinderen
 • Twee locaties in mooie gebouwen met inpandige voorscholen (met peuteropvang)
 • Eco-Schools waarbij wij leerlingen stimuleren tot duurzaam denken en doen
 • Een groen schoolplein achter onze school
 • Leerkrachten met oog voor uw kind
 • Activerende en effectieve lessen
 • Kinderen met verschillende achtergronden die met en van elkaar leren
 • Veel aandacht voor samenwerken
 • Lessen omgaan met elkaar en de omgeving d.m.v. De Vreedzame School, een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap
 • Ondersteuning voor kinderen die moeite hebben met leren en Verrijkingslessen en een Denklab voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben
 • Engels vanaf groep 1
 • Drama-, muziek- en danslessen en bewegingsonderwijs door vakleerkrachten
 • Logopedie, fysiotherapie en dyslexiebehandeling mogelijk op school
 • Buitenschoolse opvang op school