Peuters


De Westerparkschool beschikt over een inpandige voorschool, een peuteropvang met een programma dat de ontwikkeling van uw kind extra stimuleert.

Akros en de Westerparkschool hebben in het schooljaar van 2022/2023 een voorschool geopend voor kinderen van 2 tot 4 jaar in de Westerparkschool. Ook op de voorschool komen onderwijs en opvang samen met de focus op vreedzaam, eco, groen en natuur. Het is een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je kunt ontwikkelen wat er in je zit. Een plek waar je leert om verbonden te zijn met jezelf, de ander en de wereld en waar je leert om het beste uit jezelf te halen. Dit doen we onder andere door kinderen te stimuleren veel naar buiten te gaan en aandacht te besteden aan manieren om de wereld mooi en gezond te houden. Duurzaamheid gaat echter verder dan dat. We leren kinderen om op een positieve en zorgzame manier om te gaan met elkaar, de natuur en de aarde.