Eco-Schools



Eco-Schools is hèt wereldwijde programma om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen leerlingen in 68 landen mee! De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Alle Eco-Schools werken wereldwijd volgens dezelfde aanpak: het Zevenstappenplan. Met behulp van deze stappen werk je als school toe naar het behalen van de Groene Vlag, het internationale keurmerk voor duurzame scholen.
Voor alle stappen geldt dat leerlingen centraal staan. Zij onderzoeken de school, bedenken acties en voeren deze uit. Samen met iedereen in en om de school.

 

 

 

 

 

 

 

 

De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben vertegenwoordigers gekozen die in het ECO-team zitten. Ook dit jaar is de intentieverklaring weer ondertekend.

De Eco-scan is ingevuld door alle groepen; soms gingen leerlingen in tweetallen op pad om de hele scan in te vullen, soms werden een aantal onderwerpen met de hele groep besproken. Ook de leerkrachten vulden een (deel van) de scan in. De uitkomst hiervan is in het Eco-team besproken en daar kwam uit naar voren dat we eerst aan de slag gaan met de thema’s Energie en Afval en op de locatie van Hall ook met het thema Groen.

Binnenkort komen we weer bij elkaar om een actieplan te maken.

Bekijk hier een PDF van de Eco-scan.