Eco-SchoolsEco-Schools is hét wereldwijde programma om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen leerlingen in 68 landen mee! De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Alle Eco-Schools werken wereldwijd volgens dezelfde aanpak: het Zevenstappenplan. Met behulp van deze stappen werk je als school toe naar het behalen van hét internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag.
Voor alle stappen geldt dat leerlingen centraal staan. Zij onderzoeken de school, bedenken acties en voeren deze uit. Samen met iedereen in en om de school.

 

Wij hebben inmiddels de eerste stap genomen. De groepen 5, 6 en 7 hebben vertegenwoordigers gekozen die in het ECO-team zitten:
groep 5P: Isis Schwarte en Max Tholenaar
groep 6P: Julian Alma
groep 7P: Zeno Aalbers
groep 5H: Janne de Jong en Jamal Balushi
groep 6H: Keesje Gulen
groep7H: Sooki Steer

Samen met juf Margaret, Corinne, Lisa, Gonnie en Judith vormen zij het Eco-team.

Op 13 september hebben zij de intentieverklaring ondertekend en de komende weken starten we in alle groepen met de Eco-scan.