Beeldende Vorming


Op de Westerparkschool is Beeldende Vorming (BeVo) een belangrijk onderdeel van onze lessen. Als school vinden wij kunst- en cultuureducatie erg waardevol en geven deze lessen op basis van de landelijke kerndoelen voor het Primair Onderwijs (PO). Hierin staat onder andere:

  • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

De lessen BeVo zijn gebaseerd op een doorlopende leerlijn. In samenwerking met de groepsleerkracht en (regelmatig een) kunstenaar werken de kinderen aan de volgende domeinen:

  • Twee dimensionaal (platte vlak): met tekenen en schilderen zoals het leren werken met technieken en materialen als houtskool, verf, ecoline, inkt en drukwerk
  • Drie dimensionaal (ruimtelijk): met vorm en constructie zoals het leren vormgeven van ruimtelijke vormen van papier, klei, hout en karton
  • Vier dimensionaal (nieuwe media): zoals het leren werken met fotografie, animaties en film.