Scholieren vergoeding


De scholierenvergoeding: Extra geld voor ouderbijdrage en andere schoolkosten

 

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 375,- per kind op de basisschool. Voor kinderen op de middelbare school krijgt u €499,-. U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen.

 

Hoe krijgt u het geld?

Dat gaat in 2 stappen.  Stap 1 is het aanvragen van de Scholierenvergoeding. Dit doet u met het aanvraagformulier. Heeft u kosten gemaakt voor uw kind? Dan laat u de gemeente weten wat u betaald heeft. Dit is stap 2. U krijgt het geld terug op uw rekening.

 

Wat is een laag inkomen en weinig geld?

Uw jaarinkomen was in 2016 lager dan € 23.907,- als u samenwoont met uw partner en uw kind(eren). Of lager dan € 23.131,- als u alleen woont met uw kind(eren). En u had op 31 december minder dan € 11.840,- aan geld. Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.

 

Aanvragen

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.