Scholierenvergoeding


Heeft u een laag inkomen? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten, zoals de ouderbijdrage of andere uitgaven. Dit heet de Scholierenvergoeding.

Met de Scholierenvergoeding krijgt u € 166,00 per kind op de basisschool en € 250,00 per kind op de voorschool. Voor kinderen op de middelbare school krijgt u € 325,00.
U betaalt met dit geld bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, muziekles of schoolspullen.

Aanvragen
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op deze website of bel 020 – 252 6000.
Heeft u kosten gemaakt voor uw kind? Dan laat u de gemeente weten wat u betaald heeft.
U krijgt het geld via de gemeente op uw rekening gestort.