Uitschrijven van leerlingen


Uitschrijven

Bij het uitschrijven van kinderen wordt de volgende procedure gevolgd:

  • De ouders melden een voorgenomen uitschrijving bij de directie met opgave van reden;
  • De ouders geven de naam en het adres van de nieuwe school en bij verhuizing het nieuwe woonadres;
  • De school schrijft een leerling die de school verlaat uit op het moment dat er van de nieuwe school een bewijs van inschrijving is ontvangen;
  • De school stuurt een uitschrijfverklaring naar de nieuwe school;
  • De school maakt een onderwijskundig rapport en stuurt dit op naar de nieuwe school. In dat rapport staat iets over de werkwijze en de gebruikte methodes van de school en over de vorderingen van het kind. De ouders kunnen het onderwijskundig rapport inzien.