Handige links & Info


Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Ouders en school zijn partners in de opvoeding van het kind en kunnen elkaar ondersteunen in hun rol.

Wij informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school o.a. via onze nieuwsbrief, via de website en via onze facebookpagina. Op vaste momenten in het schooljaar voeren de groepsleerkrachten gesprekken met ouders om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig. Natuurlijk kunnen ouders ook op andere momenten met de groepsleerkracht spreken. Hiervoor kunnen zij een afspraak maken buiten de schooltijden. Wij stellen het op prijs als ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte stellen.

De directieleden hebben geen officieel spreekuur, maar zij staan ‘s ochtends bij de deur om kinderen en ouders te verwelkomen. Zij houden zoveel mogelijk het eerste kwartier vrij voor korte gesprekken. Voor gesprekken die meer tijd nodig hebben, kunnen ouders een afspraak maken.

 

Ouder- en kindadviseur: Elmer Louman 06-14756298 e.louman@oktamsterdam.nl

Oudercontactmedewerker: Petra de bruin 06-43543717  p.de.bruin@oktamsterdam.nl

Schoolmelk        https://www.schoolmelk.nl/

Hoofdluis            http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

Vreedzame school         http://www.devreedzameschool.nl/

Naschoolse activiteiten                www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl

TSO-assistent              https://www.tso-assistent.net/