Handige links & Info


Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Ouders en school zijn partners in de opvoeding van het kind en kunnen elkaar ondersteunen in hun rol.

Wij informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school o.a. via onze nieuwsbrief, via de website en via onze facebookpagina. Op vaste momenten in het schooljaar voeren de groepsleerkrachten gesprekken met ouders om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij deze gesprekken aanwezig. Natuurlijk kunnen ouders ook op andere momenten met de groepsleerkracht spreken. Hiervoor kunnen zij een afspraak maken buiten de schooltijden. Wij stellen het op prijs als ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte stellen.

De directieleden hebben geen officieel spreekuur, maar zij staan ‘s ochtends bij de deur om kinderen en ouders te verwelkomen. Zij houden zoveel mogelijk het eerste kwartier vrij voor korte gesprekken. Voor gesprekken die meer tijd nodig hebben, kunnen ouders een afspraak maken.

Ouder- en Kindadviseur (OKA)
Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u terecht bij onze ouder- en kindadviseur. U kunt bij de OKA ook terecht voor het aanvragen van het sport- of cultuurfonds. U kunt contact opnemen met Elmer Louman op 06-14756298 of via e.louman@oktamsterdam.nl. Elmer is op donderdagochtend aanwezig op school, afwisselend op beide locaties.

Oudercontactmedewerker (OCM)
De OCM is er voor de ouders van de voorschool en de ouders van de groepen 1/2. Zij is aanspreekpunt voor ouders die ondersteuning, tips, hulp of advies nodig hebben. Zij organiseert ook bijeenkomsten voor ouders.
Petra de Bruin pbruin@dynamo-amsterdam.nl, 06-4354371

Schoolmelk        https://www.schoolmelk.nl/

Hoofdluis         http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/

Naschoolse activiteiten     www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl

TSO-assistent        https://www.tso-assistent.net/