Aanmelden van leerlingen


Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. 

Registeren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeurssformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. (begin november 2019) U meldt uw kind  aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Coronacrisis en toelatingsbeleid
Als gevolg van de Coronacrisis is de school gesloten. Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden januari t/m april 2017, blijft ongewijzigd. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier
Als u uw kind, geboren tussen 1 januari en 30 april 2017, wilt aanmelden moet uw voorkeursformulier uiterlijk woensdag 3 juni in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen.
Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is: admin@westerparkschool.nl

Informatie over de school
Helaas kunnen wij geen rondleidingen in de school geven. U kunt kennis maken met de school via onze website. Vergeet u vooral niet om ons informatiefilmpje te bekijken (zie info – informatiefilm)
Informatie over de school vindt u ook op de website https://scholenopdekaart.nl/. Mocht u daarna nog vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 020- 6860144. We staan u graag te woord.

Voorrangsscholen                                                                                                                                              Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen in de buurt. Welke scholen dat zijn wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl  het officiële woonadres èn de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of  onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen                                                                                                                                                 Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur  op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als  niet-voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct contact met ons op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier)

Geen voorkeursformulier?                                                                                                                             Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden  van  de website van schoolbesturen: bboamsterdam.nl

Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2016:                 maart 2020
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2017:                                    3 juni 2020
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017:                           november 2020

Aanmelden en inschrijven                                                                                                                            Na de toewijzing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat hoe u uw kind definitief kan inschrijven.                                                                                                                 Uitzondering:   Als tijdens het gesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie                                                                                                                                             Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl  Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.                          

Aanmelding van oudere leerlingen                                                                                                           Bij een aanmelding van een leerling van een andere school bijvoorbeeld na een verhuizing, vindt een gesprek plaats tussen de IB-er en/ of de directie en de ouders. Daarna wordt contact opgenomen met de school van herkomst. Ook doet de intern begeleider een intake met het kind. Op deze manier proberen we zo zorgvuldig mogelijk te kijken in welke groep de leerling het best geplaatst kan worden.
Als er plaats is worden in principe alle leerlingen toegelaten tot onze school, behalve als wij niet kunnen voorzien in de specifieke behoeften van het kind. Uitgangspunt bij plaatsing van een leerling is in de eerste plaats of we het kind de begeleiding kunnen bieden die het nodig heeft.