Aanmelden van leerlingen


Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. De plaatsing van vierjarigen gebeurt op onze school en op de meeste andere scholen in Amsterdam volgens het Stedelijk toelatingsbeleid.

Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Zie www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/

 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het “aanmeldingsformulier voor de basisschool” en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit “aanmeldformulier voor de basisschool” in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Wij organiseren regelmatig informatieochtenden die u kunt bijwonen.

 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op www.amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres èn de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

 


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier op tijd bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier op tijd ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

 1. Uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. Uw kind zit op een IKC;
 3. De voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. U gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015:                 6 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016:                                    5 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016:                           1 november 2019

 

 

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden  van  de website van schoolbesturen: bboamsterdam.nl

Ook kunt u een aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

 

Aanmelding van oudere leerlingen

Bij een aanmelding van een leerling van een andere school bijvoorbeeld na een verhuizing, vindt een gesprek plaats tussen de IB-er en/ of de directie en de ouders. Daarna wordt contact opgenomen met de school van herkomst. Ook doet de intern begeleider een intake met het kind. Op deze manier proberen we zo zorgvuldig mogelijk te kijken in welke groep de leerling het best geplaatst kan worden.
Als er plaats is worden in principe alle leerlingen toegelaten tot onze school, behalve als wij niet kunnen voorzien in de specifieke behoeften van het kind. Uitgangspunt bij plaatsing van een leerling is in de eerste plaats of we het kind de begeleiding kunnen bieden die het nodig heeft.